государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение саратовской области
«саратовский колледж строительства
мостов и гидротехнических сооружений»
гапоу со "сксмгс"
Расписание занятий
Второй семестр 2018/2019 учебного года
22.05.2019
Знаменатель
Аборина И. В.
Азикова Г. А.
Акульшина Л. А.
Арестова Е. А.
Ахматова Л. В.
Барбасова И. П.
Беднарчук З. И.
Берестовская И. Н.
Борщ В. М.
Братухина Л. П.
Буркаленко Е. П.
Вдовенко Н. В.
Видяшев С. В.
Волгуцкова О. А.
Гараева Н. А.
Горбунова В. О.
Горюнова С. Л.
Гришина Т. Н.
Денеева И. В.
Деркач А. И.
Дмитриева П. А.
Дронова Т. А.
Евграшина Т. В.
Ежова Н. И.
Емельяненко В. Л.
Ерошкина Н. Г.
Звонцова М. В.
Киселева М. Б.
Клевасова А. А.
Клочков Д. М.
Коваленко М. Н.
Корсакова А. С.
Краснова Т. Г.
Куличенко С. А.
Курчаева Н. В.
Латыпова А. А.
Лявин Ю. Ф.
Маслова Е. В.
Матвеева А. И.
Матыцина И. А.
Медведева Е. А.
Мекшун О. Д.
Мичурина Е. В.
Мусатов С. В.
Наумова Ю. Ю.
Норовяткина Е. М.
Петрова Т. В.
Полевов Д. О.
Синягина В. А.
Телехова Т. М.
Терехова И. И.
Хончева Л. М.
Чувина Л. А.
Чугунов М. А.
Шатская О. Н.
Штейнгауэр Н. Н.
Югова С. С.
Яковлева А. И.
Наумова О. Г.
Киселева Я. А.
Беспечная Н. А.
Сякина С. Д.
Горланова Е. П.


Полное расписание на второй семестр 2018-2019 учебного года